O nás

Sme obchodná spoločnosť, ktorej činnosť je zameraná na zabezpečenie geodetických služieb.
Métou našej spoločnosti je poskytovať klientom a partnerom EXKLUZÍVNE a ÚČINNÉ spôsoby využitia balíka služieb v odbore geodézia.
Pôsobenie sme rozšírili už na celé územie Slovenskej republiky.

Naša spoločnosť poskytuje geodetické služby v oblasti katastra nehnuteľností, investičnej výstavby a inžinierskej geodézie. Zameriavame sa na vyhotovovanie geometrických plánov pre rôzne účely, na vytyčovanie hraníc pozemkov, polohopisné a výškopisné zameranie k projektovej dokumentácii, porealizačné zameranie stavieb ku kolaudačnému konaniu a rôzne geodetické zamerania.

NAŠE SLUŽBY

 •  geometricky plán
 • adresný bod
 • digitálna technická mapa mesta
 • vytyčovanie
 • topografické práce (výškopis-polohopis)
 • geodetické práce (predrealizačné a porealizačné merania stavieb, kontrolné merania objektov)
 • pozemkové úpravy
 • mapy (technické)
 • kataster nehnuteľnosti
 • meranie poľnohospodárskej pôdy (zameranie poľnohospodárskej pôdy pre získanie dotácie)
 • špeciálne geodetické práce

Máte otázky, pripomienky alebo návrhy na zlepšenie? 
Zavolajte nám na Infolinku espresnygeodet.sk +421 (0)2 800 287 80 
od 7:00 do 20:00 alebo nám ich pošlite na info@expresnygeodet.sk.

My sa vám obratom ozveme s riešením. Ďakujeme!